Hej alla Brinkare!
Vi i styrelsen vill påminna om det redan utlysta årsmötet den 17/3 kl12.00.

Mötet äger som vanligt rum i Mk Brinkarnas klubblokal på Gullbernavägen 20 i Karlskrona.

I år ska vi välja in följande positioner (så känner man sig manad, eller har förslag på någon - kontakta Caroline Sjöquist eller Jan-Erik Ludde Andersson):

Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
Ungdomssektionen rep.
Revisorer
DR-sektionen rep.
Motorgården rep.
Suppleant
Suppleant
PR-ansvarig
Valberedning sammankallande
Valberedning

Det är ytterst viktigt att så många som möjligt medverkar och kanske än mer viktigt för de som gärna ser att Motorfestivalen arrangeras även detta år. Vi, tillsammans, ska nämligen rösta om huruvida den ska bli av eller inte. 
Alla, inklusive styrelsen vill såklart att den ska bli av. Men som med allt annat ideellt arbete, så hänger det i år på arbetskraft och engagemang.

 

Allt gott!
Styrelsen