Förarinbjudan till Emmaboda Motorfestival

2-3 September 2017 Arrangör: MK Brinkarna
 
Projektledning: Calle Hansson 0768-729936
Tävlingsledare : Krister Karlsson
Besiktning: Kevin Nättelin
Domare : Pamela Hoogervorst
Starter: Rebecka Bodén
 
Tidsschema: (med reservation för ändringar)
Depån öppen från Fredag 14.00 inre grind stängd mellan 23.00-06.00
Fredag 1 September
18.00-20.00 Sekretariatet öppet
18.00-20.00 Besiktning, öppen
Lördag 2 September
07.00 Sekretariatet öppnar
07.00-12.00 Besiktning
09.00 Förarmöte på startplattan
09.30-17.00 EDPS Tidkort/kvalkörning
09.30-17.00 Test & tune / fri körning
12.30-13.00 Lunchuppehåll med stunt/uppvisningkörning
15.30 Stunt/Uppvisningskörning
Söndag 3 September
08.00 Sekretariatet öppnar
08.00-12.00 Besiktning
09.00 Förarmöte på startplattan
09.30-12.30 EDPS Tävling
09.30-16.00 Test & tune / fri körning
12.30-13.00 Lunch med ev. uppvisningskörning
13.00-15.00 Tävling / Eliminering
16.00 Prisutdelning
 
Anmälan
Föranmälan görs genom att laddar ner anmälningsblanketten, en pdf-fil. Du fyller sedan i
denna med dina uppgifter (klass och startnr fylls i på plats), se till att spara den när du är
klar annars kan dina uppgifter försvinna, sedan mailar du din sparade fil med ditt namn i
ämnesraden till brinkarna@gmail.com.
Du får sedan ett svarsmail med inbetalningsuppgifter, kan ta upp till en dag.
Efteranmälan görs på plats i sekretariatet.
 
Anmälningsavgift
Föranmälan 500 SEK
Efteranmälan på plats 700 SEK
Gäller för 1 förare + 1 mek. hela helgen, även om man bara deltar en av dagarna.
Förare skall uppvisa giltig licens och medlemskort i sbf ansluten klubb vid incheckning.
Engångslicens finns 150 SEK
Begränsat deltagarantal: 130 deltagare.
 
Tävlingens art
EDPS Tävling ner till 7,50 där man tävlar om snabbaste tid i respektive klass.
ET-Tävling ner till 8,50, kval på lördagen som avslutas med stegar på Söndagen.
Breakout I ET-tävling 8,50s
Banbreakout 7,50s
Obs! Kvalificering och anmälan till stegen sker endast lördag.
Klassregler
Besiktning sker enligt SBF:s EDPS och ET-reglemente.
SBF:s regelböcker finns på www.sbf.se.
Samt på http://web.sbf.se/regler/up/13/EDPS_2011.pdf
 
Teamband
Teamband hämtas i entrén vid ankomst. Extra band kan köpas i entrén.
Alla i teamet skall anmälas vid ankomst och ha armband på sig som kan uppvisas, detta
för att försäkringar skall gälla.
 
El
Begränsad tillgång till el, först till kvarn, 150kr för hela helgen. Elverk är okej, tänk dock
på att ställa dem en bit bort från husvagnar osv. alternativt stäng av dem över natten för
att inte störa andra förare och funktionärer.
 
Ansvar
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under
tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör
namnuppgifterna.
Ev. kostnader vid påkörning av tidtagningsutrustning mm. ersätts till självkostnadspris.
Vid regn återbetalas ingen licens- eller anmälningsavgift.
 
Anslag
Resultatlistan anslås på anslagstavlan vid tidkorts-automaten och är att betrakta som
fastställd 30 min efter att den undertecknats och anslagen.
Denna plats är den officiella anslagsplatsen för tävlingen, där PM anslås.
Körordning
Tidkort hämtas av teamen vid tidkorts-automaten.
Stegstorlek avgörs på plats.
Sportsmanstegar.
Prostart, Inget handicap. (undantag för JR-dragster)
Kvalificering sker via snabbaste tid från lördagen.
 
Reklam
Arrangör förbehåller sig rätten att använda förare och fordon vid marknadsföring av
tävlingen samt fästa dekaler från sponsorer och förbund på fordonen.
 
Bana
402,33m med riktig tidtagning
7,50 sek banbreak-out
OBS. oklistrad bana (trackbite är tyvärr otillåtet).
 
Banval
Kvalplacering i resp. stege gäller genom hela elimineringen.
 
Miljö och säkerhet
Varje team ansvarar för sin depåplats. Den skall lämnas städad.
Vi värnar om god miljö på tävlingen. Oljespill skall omedelbart saneras.
På sin depåplats bör samtliga tävlingsfordon stå på tät presenning, miljömatta skall även
användas för att undvika spill vid reparation eller haveri.
Alla team måste ha brandsläckare vid sin depåplats. Grillning endast på kvällstid.
Inget arbete eller varmkörning får utföras på endast domkraft.
Pallbockar är obligatoriskt!
Om ett fordon har motorn igång sitter alltid en förare på förarplatsen.
Test av Launchcontrol, mappning mm. i uplining är inte tillåtet.
 
Avlysning av tävling
Arrangör äger rätt att i samråd med Domare och Tävlingsledning avlysa tävlingen.
Om avlysning beslutas meddelas detta på hemsidan senast 24 timmar före besiktningens
början på www.brinkarna.se .
 
OBS! Ej avklarad del av tävlingen kan EJ köras vid senare tillfälle.
VÄLKOMNA.