Adress:Motorklubben Brinkarna
Motorgården
Gullbernavägen 20
371 47 Karlskrona

brinkarna@gmail.com

Styrelsen

Magnus Svensson

Ordförande

  • 0733191695

Jan-Erik Andersson

Vice Ordförande

  • 0733963943

David Bejmar

Kassör

Caroline Sjökvist

Sekreterare

Johannes Samuelsson

Representant för motorgården

Ola Persson Viktor Sturkman

DR-sektionsledare

DR sektionen

Casandra Andersson

Ungdomssektionens representant

  • 0709905946

Andreas Lager

Ledamot

Jesper Berglund

Suppleant